Investiciona delatnost

Naše društvo Vama nudi potpunu pomoć Vašim projektima, od obezbeđenja studija, kompletne projektne dokumentacije i obrade zahteva za podršku iz fondova EU, narodnih i oblasnih dotacionih titula, ocenu uticaja na životnu sredinu, sve do izvršenja tendra, realizaciju projekta, njihov tehnički nadzor (i prema pravilima FIDIC) i završnu ocenu.

  Kod pripreme projekta izvršavamo sledeće delatnosti:

 • mapiranje i odobrenje opsega projekta s obzirom na interese investitora
 • kontrolu i ocenu stanja projektne dokumentacija u odnosu na dotacione titule

 • ocenu i parametriranje projekta

 • predlog sledećeg postupka pripreme projekta

 • stalne konsultacije sa investitorima u okviru pripreme projekta

 • konsultacija projekta sa SFŽP (bel.prev.: Državni fond za životnu sredinu), MŽP (bel.prev.: Ministarstvo za životnu sredinu) i eventualno konsultacije sa drugim relevantnim organima

 • obrada redovnih kvartalnih izveštaja o stanju pripreme projekta

 • predlog modela za financiranje projekta

Pripremimo i organizaciono obezbedimo podnesak zahteva za podršku Državnom fondu za životnu sredinu Češke Republike za projekt u okviru Operacionog programa Životne sredine, eventualno slični implementirani program posredništvom MŽP, MZe (bel.prev.:Ministarstvo za poljoprivredu), Okružnog ureda ili drugog subjekta koji će pružiti dotacione titule.


Priprema i organizaciono obezbeđenje sadrži:

 • obradu predloga zahteva o pružanju podrške iz evropskih fondova iz Državnog fonda za životnu sredinu Češke Republike za projekt u okviru Operacionog programa Životne sredine, uključujući priloge u opsegu, koji je određen smjernicama za obradu zahteva o pružanje podrške iz evropskih fondova i iz Državnog fonda za životnu sredinu Češke Republike u okviru Operacionog programa Životne sredine, eventualno njemu sličnom.

 • savetničku i organizacionu podršku kod sticanja mišljenja mesno nadležnog okružnog ureda – odbora životne sredine i regionalnog razvoja za Zahtev i mišljenje mesno nadležnog okružnog ureda o uticaju na NATURA 2000

 • savetničku i organizacionu podršku kod sticanja mišljenja mesno nadležne Češke inspekcije za životnu sredinu

 • izradu finalne verzije  Zahteva u elektronskom i štampanom obliku ujedno sa prilozima u opsegu koji određuje smjernica za izradu zahteva o pružanje podrške iz evropskih fondova i iz Državnog fonda za životnu sredinu Češke Republike u okviru Operacionog programa Životne sredine, eventualno njemu sličnom.

 • savetničku i organizacionu podršku kod obavljanja eventualnih pitanja sa strane Državnog fonda životne sredine Češke Republike i odbora za odobravanje.

 • savetničku podršku kod potpisa ugovora o pružanju financijskih sredstava za projekt