Generalni planovi

U prostoru Evropske Unije je potrebno ispunjavati zahteve koji ovo udruženje zahteva od svih država članica. S obzirom na opseg projekata za korišćenje evropskih fondova i njihovog uticaja na postojeću kanalizacionu infrastrukturu zastupnici EU traže obraditi generalni plan za odvodnjavanje kao osnovicu za ove projekte.

Naše društvo rešava generalne planove za odvodnjavanje uz pomoć metodike simulativnog  modeliranja i korišćenja monitoringa stočne mreže u obliku merenja protoka, padavina i kvaliteta vode, tako da se nakon kalibracije i verifikacije hidrauličko ponašanje simulacionog modela u što najvećoj meri približava realnosti.

Najvažniji izlazi generalnih planova su predlozi za potrebe kapaciteta kanalizacionih sakupljača i ocjene komora za smanjenje opterećenja u odnosu za recipijent i to posebno za priključenje perifernih gradskih delova ili novih industrijskih zona.


Obezbeđenje financijskih sredstava posredstvom Operacionog programa Životne sredine (OPŽP-OPŽS) i obrada generalnog plana gradskog odvodnjavanja predstavlja moderan inženjerski pristup. Naše društvo nudi osim kompleksnog tehničkog rešenja i obezbeđenje financiranja za uspešnu realizaciju projekta.

 

 

Urbani sistemi odvodnjavanja - Masterplan

 

Urbani sistemi odvodnjavanja 

 

 

Distributivni sistemi pijaće vode - Masterplan

 

Distributivni sistemi pijaće vode