Politika društva za integrirani sistem upravljanja

 cert_kvalita.jpgcert_environment.jpgcert_bozp.jpg

  • Kvaliteta prema  normi ČSN EN ISO 9001:2009
  • Zaštite životne sredine prema normi ČSN EN ISO 14001:2005
  • Bezbednost i zaštita zdravlja na radu prema normi  ČSN OHSAS 18001:2008


Uspeh i dalji razvoj Društva podležu rezultatima koje postiže društvo na tržištu realizacijom svojih poslovnih aktivnosti.

Kvalitet izrade predloga podrazumeva pre svega kvalitetno izvršenje svih delova projektne dokumentacije i zahteve za isključenje ili minimalizaciju uticaja aktivnosti na kvalitet životne sredine, bezbednosti i zdravlja ljudi i bezbednosti sredine, kako i tokom realizacije predloga tako i kod rada realizovanog projekta. Ovo je pod uticajem ponašanja i odlučivanja i rada svih zaposlenika društva i njihovog aktivnog pristupa.  

  • Načine i prakse  upravljanja aktivnostima i procesima i svim radnim postupcima i njihova praktična realizacija  se  zasniva na njihovoj  dokumentaciji,  na stručnoj zrelosti i sposobnosti zaposlenika  i  ispravnosti i tačnosti  kod realizacija ovih delatnostik.
  • Planiranjem korištenih radnih, upravljačkih i kontrolnih postupaka obezbeđujemo preventivno stalnu brigu o izradi projektne i konzultante dokumentacije u najboljem kvalitetu uz ispunjavanje svih zahteva  za ove, za ispunjavanje  zakonskih i drugih zahteva za zaštitu životne sredine, punjenje zakonskih i drugih zahteva za zaštitu bezbednosti i ljudskog zdravlja. Obezbeđujemo brigu radi prevencije nastanka vanrednih događaja i brigu za pripremu savladanja negativnih uticaja vanrednih događaja.

  • Osnovni element integrisanog sistema menadžmenta je planiranje ciljeva za poboljšanje i to na osnovi aktualnih znanja o efektivi i efikasnosti postupaka i uspešnosti izvođenih predloga. Radi ispunjenja ciljeva specificiramo programe sa obezbeđenim izvorima za njihovu realizaciju.

  • Uprava društva se obavezuje za neprekidno poboljšavanje upravljanja i prosperiteta društva i za stalno punjenje svih dužnosti navedenih u ovoj integriranoj politici. Zbog toga politiku IMS pregovara sa zaposlenicima društva i sa blizu kooperirajućim organizacijama i ovu saopštava i javnosti.

  • Nivo punjenja dužnosti politike IMS je predmet stalnog interesa uprave društva i politika je redovno ispitivana i aktualizirana s obzirom na njenu povoljnost i kontinuitet i garanciju za trajno poboljšavanje prosperiteta.

 

U Teplicama dana 1.11.2012